Liga TOP 100

Race

Player

Land

League

1Saxony Kaiser Thor 332007475
2Saxony Kaiser Bane Conqueror 320007452
3Pomerania Kaiser Zombie 320007259
4Westphalia Kaiser NasiGoreng 320006800
5Holstein King Konfusius 276406204
6Bohemia King manni 264006118
7Holstein Kaiserin poll 321046061
8Bavaria King Sandokan 250006041
9Hesse Queen Spatz 244795910
10Holstein King Kamikaze 270005817
11Holstein King Hicks 246625814
12Holstein Queen Sternenkind 250005706
13Holstein King Overstolzen 256885687
14Bohemia King Daffy 246985652
15Holstein King Gurzenich 282145558
16Bohemia Cure Prince Lassard_IV 220805508
17Bohemia Cure Prince Michael 230005502
18Bohemia Cure Prince Pephead 225005400
19Bavaria Cure Prince squal 229195355
20Saxony Cure Prince derHesse 216004998
21Bohemia Realm Prince isieldur 191824859
22Bohemia Cure Prince Berliner 223264842
23Bohemia Realm Prince Sternlicht 181494792
24Bavaria Cure Prince TheCrow 202794673
25Bohemia Realm Prince BULLSEYE Teamplayer 196624610
26Bohemia Realm Prince DerDom 167904589
27Bohemia Duke Isildur Teamplayer 174804559
28Hesse Duke Stern 157794404
29Carinthia Duke Achilles 163374367
30Bohemia Duke Horst 158184324
31Saxony Duke sven Teamplayer 155114315
32Bohemia Duchess Nina Teamplayer 142724236
33Bohemia Duchess Kalk 145984132
34Pomerania Duke TheodorI Teamplayer 159844127
35Hesse Duke Strecki Teamplayer 143004110
36Bohemia Duke NAFTI Teamplayer 140004010
37Bohemia Viscount Kessel 149173938
38Holstein Duke BigM Teamplayer 168503922
39Bohemia Viscountess Moehre Teamplayer 130003600
40Hesse Viscount caligula 121163594
41Bohemia Viscount Nestor Teamplayer 130303437
42Westphalia Palsgrave derAlte 108233386
43Carinthia Margrave kinskiklausi 85912985
44Bohemia Landgrave Renee Teamplayer 69312504
45Holstein Landgrave basti87 01801
46Holstein Lady denise84 Teamplayer 18321549
47Pomerania Lord Oxmox Teamplayer 15481516
48Bavaria Lord mjw72 Teamplayer 22661511
49Westphalia Lord King Teamplayer 17971510
50Hesse Mayoress Eddie Teamplayer 14991380
51Bavaria Mayor michiwichi Teamplayer 14991380
52Hesse Lord steini Teamplayer 01358
53Bohemia Mayoress Neola Teamplayer 11261309
54Carinthia Patrician dozan12 Teamplayer 8071139
55Bohemia Patrician Marek Teamplayer 7001106
56Hesse Merchant woman Hickup_Echte Teamplayer 515967
57Bavaria Bourgeois Didi Teamplayer 149617
58Westphalia Stake Bourgeoisess annaking Teamplayer 83458
59Carinthia Menial Targus Teamplayer 148167
60Holstein Menial Fuerst Teamplayer 78159
61Bavaria Menial Baamer Teamplayer 29153
62Pomerania Beggar mayor Teamplayer 232
63Unnknown Beggar watson Teamplayer 71
64Unnknown Beggar Harzritter Teamplayer 71
65Unnknown Beggar maximus Teamplayer 71
66Unnknown Beggar Chronnos Teamplayer 71
67Carinthia Beggar Dracula Teamplayer 71
68Unnknown Beggar-woman Frida Teamplayer 71
69Unnknown Beggar x_frei Teamplayer 71
70Unnknown Beggar-woman Hickup Teamplayer 71
71Unnknown Beggar holzkopf Teamplayer 71
72Unnknown Beggar Saglant Teamplayer 71
73Unnknown Beggar Friederich Teamplayer 71
74Unnknown Beggar Piranha Teamplayer 71
75Unnknown Beggar-woman Boadicea Teamplayer 71
76Unnknown Beggar-woman Nadinchen Teamplayer 71
77Unnknown Beggar Martok Teamplayer 71
78Unnknown Beggar Hashimoto Teamplayer 71
79Unnknown Beggar leon_rm Teamplayer 71
80Unnknown Beggar-woman Marlene Teamplayer 71
81Unnknown Beggar Garrak Teamplayer 71
82Unnknown Beggar-woman Valkyrja Teamplayer 71
83Unnknown Beggar olitheking Teamplayer 71
84Unnknown Beggar DaVirgo Teamplayer 71
85Unnknown Beggar Paul_Boemmel Teamplayer 71
86Unnknown Beggar DETOS Teamplayer 71
87Unnknown Beggar-woman Sissi Teamplayer 71
88Unnknown Beggar-woman Dartagnons Teamplayer 71
89Unnknown Beggar Dartagnon Teamplayer 71
90Unnknown Beggar Dom Teamplayer 71
91Unnknown Beggar Toddy Teamplayer 71
92Unnknown Beggar Barrique Teamplayer 71
93Unnknown Beggar x_frei3 Teamplayer 71
94Unnknown Beggar-woman Sternenlicht Teamplayer 71
95Unnknown Beggar Carrerajoe Teamplayer 71
96Unnknown Beggar juhz Teamplayer 71
97Unnknown Beggar napoleon Teamplayer 71
98Unnknown Beggar UglyBeehive Teamplayer 71
99Unnknown Beggar Sisko Teamplayer 71
100Unnknown Beggar-woman testx Teamplayer 71
Allianz TOP 5
Best Research